Copyright

Copyright

Copyright Uitvaartbeurs: Alle op de website afgebeelde gegevens,.waaronder teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken,.zijn in eigendom of licentie bij Uitvaartbeurs en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaartbeurs. Linken en verwijzen naar de pagina’s van de site van Uitvaartbeurs mag altijd. Uitvaartbeurs stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. Kijk voor de privacyverklaring op: Privacyverklaring

Copyright